fbpx
 /  Kim Oguilve

Synergi julkaisee älykkään sähkönkäytön alustan, joka auttaa kotitalouksia pienentämään sähkölaskuaan ja vähentämään päästöjä

image-1957

Synergin sähköautojen älylatauspalvelun avulla käyttäjät ovat säästäneet keskimäärin 40 prosenttia sähköautojensa latauskustannuksista.

Helsinki (19.4.2023) – Suomalainen teknologiayritys Synergi julkaisee älykkään sähkönkäytön alustansa. Yritys auttaa nopeuttamaan siirtymää kohti kestäviä energialähteitä kuluttajille ja yrityksille suunnatuilla älykkäillä ohjelmistoratkaisuilla. Synergin alusta kattaa kotitalouksien tärkeimmät sähkölaitteet sähköautoista kodin lämmitykseen ja viilennykseen. Alustan avulla kotitaloudet ja yksityishenkilöt voivat optimoida kulutuksensa tapahtumaan silloin, kun sähkö on halvinta ja tuotettu vähäpäästöisillä energiamuodoilla. 

Synergi perustettiin vuonna 2022 Euroopan energiakriisin keskellä ratkaisemaan haasteita, joita siirtyminen täysin uusiutuviin energialähteisiin luo. Näitä ovat esimerkiksi sähköverkon tehotasapainon ylläpitäminen sekä sähkön hinnanvaihteluiden voimistuminen. Yritys yhdisti nämä haasteet kotitalouksien sähkökriisin kanssa ja rakentaa nyt alustaa, joka auttaa kotitalouksia muuttuvassa markkinatilanteessa.

Aloitamme sähköautoista tänään ja laajennamme pian muihin kodin laitteisiin. On äärimmäisen tärkeää luoda ratkaisuja kotitalouksille, jotta he voivat käyttää sähköä älykkäämmin, sanoo Synergin toimitusjohtaja ja perustaja Antti Hämmäinen. Säästöjen luominen kotitalouksille on ensiaskel. Haluamme myös mahdollistaa sen, että kotitaloudet voivat todella osallistua kysyntäjoustomarkkinoille. Se tehostaa sähkömarkkinoita kokonaisuutena, kun voimme käyttää sähköä silloin, kun se on kannattavaa.

Käyttäjät voivat liittyä Synergin alustalle ilmaiseksi kirjautumalla ja yhdistämällä sähköautonsa alustalle älykkään latauksen aloittamiseksi. Synergi tarjoaa tulevina kuukausina käyttäjilleen mahdollisuuden liittää alustalle esimerkiksi lämmitys- ja viilennyslaitteistonsa sekä aurinkosähköjärjestelmänsä. Käyttäjät määrittelevät itse sähkönkulutuksen preferenssinsä, joiden avulla Synergi optimoi automaattisesti kulutuksen tapahtumaan silloin, kun se on järkevintä.

Synergin sähköautojen älylatauspilottiin osallistui yli 100 sähköautoilijaa. Pilotti osoitti, että vaikka kuluttajien tärkeimmät kannustimet älykkääseen sähkönkäyttöön ovat kustannusten alentaminen ja manuaalisen työn välttäminen energiankulutuksen optimoinnissa, päästöjen vähentäminen on myös alustan olennainen hyöty.

Tutkimukset osoittavat, että sähköautojen latauksen optimointi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä vuosittain jopa 400 kg. Keskimääräinen hiilijalanjälki eurooppalaista kansalaista kohti on 6,8 tonnia, ja tieliikenne sekä sähköntuotanto ovat suurimpia hiilidioksidipäästöjen lähteitä Euroopan unionissa (mukaan lukien Yhdistynyt kuningaskunta ja Islanti). Euroopan unionin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä, mikä asettaa valtavia paineita yksilöille. Synergin kaltaiset teknologia-alustat auttavat kotitalouksia saavuttamaan yhteisen tavoitteen vähentää päästöjä.

Ongelma, jonka pyrimme ratkaisemaan, on ajankohtainen niin Suomessa kuin globaalilla tasolla – automaation tarve tulee kasvamaan kaikkialla, kun energiamurros etenee. Mitä enemmän käyttäjiä alustalle liittyy, sitä enemmän joustavaa sähkökapasiteettia meillä on, jolloin meillä on myös paremmat mahdollisuudet hyödyntää vähäpäästöisiä energialähteitä ja varmistaa verkon kestävyys yhdessä, sanoo Synergin operatiivinen johtaja ja perustaja Harri Iisakka.

Synergin älykkään sähkönkäytön alusta avautuu kaikille 19.4.2023 osoitteessa www.joinsynergi.com

Lisätietoja medialle

Kuvat ja lisämateriaalit medialle

Kim Oguilve

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

[email protected]

Antti Hämmäinen

Toimitusjohtaja ja perustaja

[email protected]

 

Sijoittajina Lifeline Ventures, APX ja Wave Ventures.

Synergi on suomalainen teknologiayritys, joka nopeuttaa siirtymistä kohti kestäviä energialähteitä kuluttajille ja yrityksille suunnatuilla älykkäillä ohjelmistoratkaisuilla.

Synergi rakentaa markkinoiden kattavinta sähkönkäytön alustaa, joka integroituu kaikkiin kodin tärkeimpiin sähkölaitteisiin. Alustan avulla kotitaloudet voivat optimoida kulutuksensa niin, että se tapahtuu silloin, kun se on halvinta ja tuotettu kestävillä energialähteillä.

Synergi tarjoaa myös yrityksille avaimet käteen -periaatteella toimivia älysähköratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat mahdollistaa asiakkaidensa älykkään sekä kustannustehokkaan sähkönkäytön.

Kuluttajille Synergin käyttöönotto tapahtuu kolmessa yksinkertaisessa vaiheessa:

  1. Kirjaudu sisään ja yhdistä laitteet: Sähköautot, lämmitys- ja viilennyslaitteet*, aurinkojärjestelmät ja muut myöhemmin lisättävät laitteet. Ei tarvetta uusiin laiteinvestointeihin.
  2. Määritä omat preferenssit: Päätä, milloin haluat auton akkusi olevan täynnä, valitse kotisi lämmitys- ja jäähdytysasetukset ja aseta rajat sähkönkäytön optimoinnille.
  3. Nauti säästöistä: Synergi optimoi automaattisesti kulutusta käyttämällä sähköä silloin, kun se on halpaa. Käyttäjät pienentävät sähkölaskujaan vaivattomasti.

*Jotkut lämmitys- ja viilennyslaitteet saattavat vaatia ylimääräisen laitteen.


Kim Oguilve