/  Harri Iisakka

Mikä ihmeen varttitase?

Aerial view of a home in a green field

Mikä on varttitase?

Uusiutuvien energialähteiden (mm. aurinko- ja tuulivoiman) yleistyessä sähköntuotannon vaihtelu kasvaa, mikä on täysin luonnollinen seuraus tästä vihreästä siirtymästä. Tämän vuoksi vanha tunnin väli – “tase” – jonka puitteissa sähköverkko pidettiin tasapainossa, ei ole enää tarpeeksi tarkka. Tämän vuoksi siirrytään varttitaseeseen, joka tarkoittaa, että entisen 60 minuutin sijasta sähkön tasapainosta huolehditaan 15 minuutin tarkkuudella.

Miksi varttitaseeseen siirrytään?

Suomessa ja Euroopassa on meneillään energiasektorin murros, jossa sään mukaan vaihteleva sähköntuotanto kasvaa nopeasti ja perinteinen säätökykyinen tuotanto (esim. saastuttavat kivihiilivoimalat) vähenee. Tämän vuoksi sähkömarkkinaa on päivitettävä uuden tilanteen mukaiseksi, jotta energian tuotanto ja kulutus ovat tasapainossa jatkuvasti. Käytännössä ennen ollaan käytetty tunnin aikajaksoja sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainotteluun sekä hinnoitteluun kun nyt varttitaseen myötä uusi aikaväli on 15 minuuttia.

Muutos ei koske vain kotikaupunkiasi tai Suomea, sillä myös Euroopassa siirrytään lyhyempään taseselvitysjaksoon ja reaaliaikaisempiin sähkömarkkinoihin. Varttitase ei siis koske vain Suomea vaan suurinta osaa Euroopan maista. Muutos mahdollistaa koko Euroopan yhteiset sähkömarkkinat tulevaisuudessa.

Milloin varttitase astuu voimaan?

Varttitaseeseen siirrytään Suomessa 22.5.2023.

Miten varttitaseeseen siirtyminen vaikuttaa minuun?

Varttitaseeseen siirtyminen tapahtuu automaattisesti, joten sinun ei tarvitse huolehtia mistään. Voit kuitenkin nähdä varttitaseen tuoman muutoksen ainakin kahdella eri tapaa.

Ensinnäkin pystyt seuraaman sähkönkulutustasi aikaisemman tunnin sijasta vartin tarkkuudella. Tämä mahdollistaa omien kulutustottumusten tarkemman seuraamisen. Esimerkiksi sähkösaunan lämmittämisen vaikutus on helpompi havaita varttitasolla tuntiin verrattuna.

Toiseksi pörssisähkösopimuksen omaavien kotitalouksien sähkön hinta vaihtuu 15 minuutin tasolle viimeistään vuonna 2025. Jatkossa kotitaloudet voivat vaikuttaa yhä paremmin oman sähkönkäytön ajoituksella sähkölaskun summaan. Vaikka ajatus sähköhinnan kyttäämisestä yhä useammin saattaa kuulostaa raskaalta tai pelottavalta, niin ei syytä huoleen.

Voit ajoittaa suurimpien sähkösyöppöjen (esim. sähköautot ja ilmalämpöpumput) kulutuksen älykkäästi Synergin avulla. Sinun ja Synergin kannalta varttitase mahdollistaa entistä paremman älykkään sähkönkäytön, kun optimoitavia hetkiä on entistä suurempi määrä.

 

Ilmoittaudu Synergin palveluun ja ala käyttämään energiaa älykkäämmin!


Harri Iisakka