fbpx
 /  Antti Hämmäinen

Älykkään sähkönkulutuksen trendit – mitä ne tarkoittavat sähköyhtiöille ja kuluttajille?

image-2257

Teknologian kehittyminen ja siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin sähkömarkkinoilla kannustavat yrityksiä ja kuluttajia hallitsemaan energiajalanjälkeään ja -resurssejaan tehokkaammin. Älykäs sähkönhallintajärjestelmä käyttää esineiden internetiä (IoT) kotitalouksien sähkönkulutuksen seuraamiseen, mittaamiseen, hallintaan ja optimointiin.

Kuluttajat ottavat nyt kyseisiä järjestelmiä käyttöön enemmän kuin koskaan. Niillä he voivat hallita uusia sähköresurssejaan kuten sähköautoja ja aurinkopaneeleita sekä optimoida niiden käyttöä. Sähköyritykset puolestaan ovat alkaneet tarjota näitä palveluja loppukäyttäjille strategiana, jonka avulla ne voivat sopeutua muuttuvaan markkinadynamiikkaan, ennustaa sähkön kysyntää ja saada tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja kulutuksesta.

Sen lisäksi, että nämä järjestelmät hyödyttävät kuluttajia ja sähköyrityksiä, ne auttavat myös energiaverkkoa ja muita sähköalan toimijoita. Esimerkiksi kuluttajien kulutuksen ohjaaminen vähäisen kysynnän tunteihin auttaa vakauttamaan sähköverkkoa. Tämä voi auttaa sähköyrityksiä parantamaan ostoprofiiliaan ja antaa jakeluverkko-operaattoreille mahdollisuuden investoida vähemmän uusiin siirtolinjoihin. Tärkeimpänä, kotitalouksien ei tarvitse huolehtia sähkönkulutuksestaan, ja voivat saada erilaisia rahallisia ja ympäristöllisiä hyötyjä älykkäämmästä sähkönkulutuksestaan.

Tässä blogissa tarkastelemme nykyisiä ja tulevia älykkäitä sähkönhallintapalveluita ja -ohjelmia kotitalouksien sähkönkulutuksen optimoimiseksi. Analysoimme myös, mitä älykkäämpi sähkönkäyttö merkitsee niin kuluttajille kuin sähköyhtiöille.

  • Älykäs sähkönhallinta pörssisähkön käyttäjille

Spot-hintaiset sähkösopimukset ovat osoittautuneet monikäyttöiseksi vaihtoehdoksi kotitalouksille, jotka etsivät kustannustehokkaita sähkösopimuksia. Pohjoismaissa pörssihintaisten sopimusten suosio toimii useiden sähköyritysten lähtökohtana. Esimerkiksi Ruotsissa yli 50% sähkösopimuksista on joustavia, ja 96%:lla yhden Norjan tunnetuimman sähköyhtiön asiakkaista on spot-hintainen sopimus. Myös Suomi on siirtymässä kyseiseen sopimustyyppiin enemmän. Vuonna 2022 pörssihintaisten sähkösopimusten osuus Suomessa oli 14 prosenttia, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 9 prosenttia.

Näiden tuntikohtaisiin spot-hintoihin sidottujen sopimusten avulla kotitaloudet voivat hyötyä energiamarkkinoiden lisääntyneestä volatiliteetista. Kotitaloudet tarvitsevat kuitenkin uusia tapoja hyödyntää alhaisen kysynnän tunteja, jotta he voivat maksimoida spot-hintaisen sopimuksensa etuja automaattisesti. Vaikka monet kuluttajat ovat tottuneet seuraamaan sähkön hintoja manuaalisesti ja ajoittamaan kulutuksensa halvimpiin tunteihin, sähköyritysten tulisi hyödyntää tätä tilaisuutta näyttääkseen asiakkailleen, miten vaivatonta älykkään sähkönkäytön palvelun käyttö voi olla ja kuinka se voi parantaa heidän elämänlaatuaan kotona.

Pörssihintaisten sähkösopimusten osuus nousi Suomessa 14 prosenttiin vuonna 2022. Lähde: Energiavirasto
  • Pörssihinnan mukaan optimoitu kulutus sähköautoille sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille

Pörssisähkösopimuksen haltijoista erityisesti sähköautojen ja lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien omistajat voivat saada huomattavia etuja älykkäillä sähkönhallintastrategioilla, kuten pörssihinnan mukaan optimoidulla latauksella.

Lähde: Electric Vehicles as a Flexibility Provider: Optimal Charging Schedules to Improve the Quality of Charging Service

Älykkäät sähkönhallintajärjestelmät, joissa on reaaliaikaista data-analyysia ja ennustetoimintoja, mahdollistavat sen, että pörssisähkön käyttäjät voivat ajoittaa sähköautojen latauksen huipputuntien ulkopuolelle, jolloin sähkön hinta on alhaisin. Näin minimoidaan käyttökustannukset ja kevennetään verkon kuormitusta kysyntähuippujen aikana.

Vastaavasti optimoimalla lämmitys- ja jäähdytyslaitteita, kuten lämpöpumppuja, termostaatteja tai lämpöpaneeleita energiamarkkinoiden vaihteluiden mukaan, kotitaloudet voivat alentaa sähkökustannuksiaan tinkimättä kodin mukavuudesta.

  • Optimoitu omakulutus kotitalouksien aurinkotuotannolle

Kotitalouksien tulisi käyttää automatisoituja työkaluja aurinkoenergian omakulutuksen lisäämiseksi. Nykyään kuluttajat tekevät suurimmaksi osaksi manuaalista työtä parantaakseen aurinkoenergian omakulutustaan, kuten käyttämällä laitteisiin valmiiksi asennettuja ajastimia, tarkistamalla sääennusteen ja välttämällä sähköauton lataamista muina kuin aurinkoisina aikoina.

Sähkösopimuksesta riippumatta kaikki kotitaloudet saavuttaisivat etuja aurinkotuotantonsa täysimääräisestä hyödyntämisestä. Jos kuluttajat optimoivat suurimman osan kulutuksestaan tapahtumaan aurinkoisina aikoina, kotitaloudet vähentävät kustannuksiaan, sillä heidän ei tarvitse maksaa siirtomaksuja tai tuotantoveroja. Sähköyritykset voivat auttaa käyttäjiään tässä tarjoamalla palveluja, jotka parantavat omakulutusta.

Sähkön myyminen takaisin verkkoon silloin, kun hinnat ovat hyvin korkeat, on luonnollisesti järkevää kotitaloudelle, joka on asentanut kotiinsa aurinkopaneelit. Tämä voidaan mahdollistaa loppukäyttäjälle esimerkiksi asettamalla hintakatto, jonka jälkeen käyttäjä vähentäisi kulutustaan ja myisi suurimman osan itse tuotetusta sähköstään.

  • Kannustinohjelmat älykkäille sähkönkäyttäjille

Jotta älykkään sähkönhallinnan ohjelmat olisivat mahdollisimman kattavia, on tärkeää muistaa myös kiinteähintaiset käyttäjät. Luomalla heille esimerkiksi jousto-ohjelmia, sähköyhtiöt voivat saavuttaa paljon säästöjä asiakkaidensa älykkäällä sähkönkulutuksella. Se on myös kotitalouksille erinomainen tapa optimoida kulutustaan halvoille tunneille ja saada samalla alennusta älykkäämmistä kulutustottumuksistaan. Käyttämällä sähköä silloin, kun se on sähköyhtiön kannalta ihanteellista, voidaan luoda win-win-tilanne niin kotitalouksille kuin itse yritykselle.

Älykkään sähkönhallinnan tarjoaminen asiakkaillesi on helppoa Synergin avulla

Me Synergillä haluamme auttaa kaikkia käyttämään sähköä silloin, kun se on älykästä. Mahdollistamme sen jo tuhansille käyttäjille Suomessa erilaisten hajautettujen energiaresurssien (DER) avulla sekä sähköyrityksille, jotka haluavat tarjota näitä palveluja loppuasiakkailleen.

Jätä tietosi alla olevaan lomakkeeseen, niin saat lisätietoja siitä, miten voit tarjota sähkön optimointipalveluja omille asiakkaillesi!

Ole yhteydessä!

"*" näyttää pakolliset kentät


Antti Hämmäinen