fbpx
 /  Antti Hämmäinen

Sähköyhtiöiden tarjonnan monipuolistuminen: Kuinka vastata nykyajan kuluttajien tarpeisiin

image-1947

Kymmenen vuotta sitten kuluttajat pitivät sähköä perushyödykkeenä. Sähkö tuli seinästä, ja laskut postitse. Vuoden 2022 energiakriisin jälkeen energiasta on kuitenkin tullut henkilökohtaisempaa useimmille kuluttajille.

Tänä päivänä suurin osa kuluttajista haluaa enemmän hallintaa omasta energianhallinnastaan. EY:n raportissa tuodaan esiin, kuinka 81 prosenttia asiakkaista toivoo, että heidän energiapalveluiden tarjoajansa osallistuu asiakaskokemuksen parantamiseen uusilla tuotteilla ja palveluilla. Tämän seurauksena sähköyhtiöt maailmanlaajuisesti arvioivat uudelleen suhteitaan loppukäyttäjiinsä ja etsivät uusia liiketoimintamahdollisuuksia vastatakseen näihin dynaamisiin kuluttajien tarpeisiin.

Tässä blogissa tarkastelemme kahta palveluluokkaa, joita sähköyhtiöt voivat tarjota vastatakseen nykyajan kuluttajien tarpeisiin: älykkäät laitteet sekä ohjelmistot.

Älykkäät laitteet – kasvavassa suosiossa huomattavien säästöjen vuoksi

Kotitaloudet haluavat tehdä energiaremontteja useista syistä, mutta pääasiallisena syynä on usein sähkölaskujen pienentäminen. Seuraavaksi tarkastelemme kolmea kotitalouksien suosimia älykkäitä laitteita Euroopassa.

Lista alkaa aurinkopaneeleista. Asentamalla asuntoihinsa tai taloyhtiöihinsä aurinkopaneeleja kotitaloudet voivat tuottaa omaa puhdasta energiaa ja myydä ylimääräisen energian takaisin verkkoon. Tämä ei ainoastaan auta heitä säästämään sähkölaskussaan, vaan vähentää myös heidän riippuvuuttaan verkosta ostetusta sähköstä. Aurinkosähköbuumi on ollut valtava Euroopassa, kun myös kotitaloudet pyrkivät omavaraisemmiksi energian suhteen

Toiseksi, kotitaloudet saattavat haluta ottaa käyttöön energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysratkaisuja, kuten ilmalämpöpumppuja. Euroopassa ilmalämpöpumpuilla korvataan vanhoja kaasukäyttöisiä lämpökattiloita, ja siten nämä ratkaisut eivät ainoastaan vähennä energiankulutusta, vaan tarjoavat myös viihtyisämmän elinympäristön.

Suomi on lämpöpumppujen suurvalta Euroopassa. Lähde: EHPA

Kolmanneksi, sähköautojen yleistymisen myötä myös kotilatureiden tarve kasvaa. Harvat sähköautoilijat luottavat pelkästään julkisiin latauspisteisiin, sillä julkisen latauksen infrastruktuuri saattaa olla rajallinen paikasta riippuen. Julkinen lataus voi myös olla paljon kalliimpaa kuin lataaminen kotona. Tästä syystä monet kotitaloudet ostavat laturin vaihdettuaan sähköautoihin.

Näiden kolmen energialähteen lisäksi jotkut kotitaloudet saattavat haluta akun aurinkopaneeleihinsa tai jonkin muun kodin energianhallintajärjestelmän, joka pystyy hallitsemaan sähkönkulutusta ja optimoimaan sitä vallitsevan markkinatilanteen mukaan.

Monet sähköyhtiöt Suomessa ja laajemmin Euroopassa ovat nähneet tämän uusien laitteiden tarpeen ja alkaneet myydä kyseisiä laitteita. Tästä on tullut osalle sähköyhtiöistä tärkeä liiketoiminta-alue, jonka avulla ne voivat monipuolistaa tarjontaansa ja tarjota entistä kattavampia palveluja loppukäyttäjilleen.

Älykkäät ohjelmistot: Hyödynnä digitaalinen tehokkuus energiakustannusten pienentämiseksi

Ensimmäiset sähköyhtiösovellukset tulivat markkinoille reilu viisi vuotta sitten, mutta uusi trendi on, että sähköyhtiöt tarjoavat kotitalouksille älykkäämpiä tapoja kuluttaa sähköä. Tämä johtuu useista syistä. Ensinnäkin sähkön hinnat ovat muuttuneet epävakaammiksi viime vuosina, johtaen lisääntyneeseen optimointipalveluiden tarpeeseen. Toiseksi, kotitaloudet ottavat yhä enemmän käyttöön uusia älykkäitä laitteita, kuten sähköautoja ja ilmalämpöpumppuja, jotka omalta osaltaan mahdollistavat aiempaa älykkäämmän kulutuksen.

Nykyään sähköyhtiöiden tarjoavat loppukäyttäjilleen helppoja tapoja seurata ja optimoida kulutustaan. Tämä voidaan saavuttaa selainpohjaisen sovelluksen tai mobiilisovellusten avulla. Vaikka useimmat suuret sähköyhtiöt ovat kehittäneet mobiiliratkaisuja, noin 80 % tarjoaa kulutustietoa verkkosovelluksen kautta.

Kyseiset sovellukset tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden valistaa loppukäyttäjiä ja tarjota oivalluksia heidän kulutustottumuksistaan. Ne edistävät myös vastuullista energiankulutusta ja antavat kotitalouksille mahdollisuuden pienentää sähkölaskujaan, esimerkiksi ehdottamalla parhaita aikoja pestä pyykkiä tai ladata sähköautoa.

Kuluttajat haluavat vaivattoman asiakaskokemuksen, ja palveluntarjoajat ovat sen ytimessä. Lähde: EY.
Kuluttajat haluavat vaivattoman asiakaskokemuksen, ja palveluntarjoajat ovat sen ytimessä. Lähde: EY

Norja on ollut edelläkävijä älykkäiden optimointiratkaisujen tarjoamisessa loppuasiakkaille useiden vuosien ajan, mikä johtuu pääasiassa siitä, että useimmilla norjalaisilla on spot-hintainen sopimus. Vuonna 2023 suomalaiset sähköyhtiöt alkoivat tarjota näitä palveluita loppukäyttäjilleen jo olemassa olevien kolmansien osapuolten palveluiden lisäksi.

Sähköyhtiöt hyötyvät digitaalisten työkalujen tarjoamisesta loppukuluttajilleen. Hyötyjä ovat esimerkiksi lisääntynyt asiakastyytyväisyys- ja pysyvyys, parempi asiakasymmärrys kotitalouksien sähkönkäyttöä koskevien tietojen avulla sekä uudet tulo- ja säästölähteet, kuten palkitsemisohjelmat kiinteähintaisten sopimusten omaajille, jotka eivät muuten optimoisi kulutustaan.

Aika määritellä asiakassuhde uudelleen on nyt

Vastatakseen nykyajan kuluttajien vaatimuksiin sähköyhtiöiden on laajennettava tarjontaansa perinteistä sähkönmyyntiä pidemmälle. Tarjoamalla laiteratkaisuja, kuten aurinkopaneeleja, ilmalämpöpumppuja ja kodin latureita, sekä ohjelmistoratkaisuja, kuten digitaalisia työkaluja ja älykkäitä sähköpalveluita, sähköyhtiöt voivat tarjota asiakkailleen entistä kattavampaa palvelua. Tämä ei ainoastaan paranna asiakastyytyväisyyttä- ja pysyvyyttä, vaan avaa myös sähköyhtiölle uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää siitä, kuinka sähköyhtiösi voi monipuolistaa tarjontaansa ja vastata nykyajan kuluttajien tarpeisiin, ota meihin yhteyttä keskustellaksesi älykkäistä sähkön kulutusratkaisuista.

Ole yhteydessä!

"*" näyttää pakolliset kentät


Antti Hämmäinen