fbpx
 /  Ville Kunnari

Älykkäät energiaratkaisut Pohjoismaisille sähköyhtiöille ja niiden asiakkaille

image-2869

Murroksessa olevilla sähkön vähittäismyyntimarkkinoilla teknologia- ja ohjelmistoratkaisujen tarjoamisesta on tullut jatkuvasti yhä tärkeämpää, kun sähköyhtiöt joutuvat vastaamaan nykypäivän asiakkaiden tarpeisiin ja tottumuksiin.

Nykypäivän kuluttajat ovat tottuneet siihen, että erilaiset digitaaliset ratkaisut ovat osa heidän jokapäiväistä elämäänsä monella eri osa-alueella ja tarjoavat yksinkertaisuutta ja vaivattomuutta heidän arkeensa – he suorastaan vaativat niitä arkensa tueksi. Menneisyydessä sähköyhtiöt pystyivät kilpailemaan asiakkaista vain tarjoamalla muita yrityksiä parempia sopimuksia.

Nykyään asiakkaat kuitenkin etsivät sähköntoimittajaansa valitessaan myös muitakin ominaisuuksia, kuin pelkkää sähkösopimusta: he tahtovat yksityiskohtaisempaa tietoa kokonaiskulutuksestaan sekä palveluita, joiden kautta hoitaa asiakkuuteensa liittyviä asioita itsenäisesti. Tämän lisäksi sähkönhintojen nousu on luonut kuluttajille uuden tarpeen etsiä ratkaisuja, joiden avulla optimoida vaivattomasti sähkönkulutustaan sähkön reaaliaikaisten pörssihintojen perusteella ja näin pienentää sähkölaskuaan.

Tämän lisäksi sähkönhintojen odotetaan pysyvän vuoteen 2019 verrattuna kolminkertaisena (3x) vuoteen 2027 asti sekä kaksinkertaisena vuoteen 2060 asti, joten kuluttajien kysynnän näillä älykkäämpää sähkönkäyttöä edistäville ratkaisuille odotetaan kasvavan.

Työkalut paremman energiakokemuksen mahdollistamiseen

Vaikka uusia sähkön vähittäismyynnin loppukäyttäjiin keskittyviä ohjelmistoratkaisuja on jatkuvasti kehitteillä, voidaan sähköyhtiöiden tarjoamat ohjelmistoratkaisut jakaa kolmeen karkeaan kategoriaan: asiakkuudenhallintaratkaisut, sähkönkulutuksen hallintaratkaisut sekä sähkönkulutuksen optimointiratkaisut. Eri ratkaisut vastaavat kuluttajien eri tarpeisiin asiakkuuksien ja sopimusasioiden hoitamisesta sähkönkulutuksen optimointiin & sähkölaskun sekä päästöjen pienentämiseen.

Tässä blogissa käsittelemme näitä kolmea ohjelmistokategoriaa niitä hyödyntävien yritysten kautta ja mainitsemme esimerkkejä eri tavoista, joilla nämä yritykset tavoittelevat kilpailuetua ohjelmistojen avulla.

1. Asiakkuushallintaohjelmistot

Asiakkuuksien hallintajärjestelmät olivat ensimmäisten digitaalisten ratkaisujen joukossa, joita sähköyhtiöt alkoivat tarjoamaan asiakkailleen. Niiden avulla sähköyhtiöiden asiakkaat pystyvät hallitsemaan kaikkia sähkösopimukseensa sekä sähköyhtiön asiakkuuteensa liittyivä tarpeitansa itsepalveluna ilman sähköyhtiön asiakaspalvelijan apua. Sähkön vähittäismyynnin markkinoiden digitalisaation nopeutta kuvaa se, että edellä mainitusta ohjelmistoratkaisusta, jota alun perin tarjosivat vain suurimmat sähköyhtiön, on tullut toimialalla standardi ja jopa kynnyskysymys asiakkailla sähköntoimittajaa valitessaan.

Sähköasiakkaille itsepalveluportaalien tarjoaminen asiakkuushallintaan tarjoaa sähköyhtiöillä useita etuja:

  1. Ensinnäkin itsepalveluportaalien käyttöönotto vapauttaa resursseja asiakaspalvelusta, jotka aiemmin menivät asiakkaiden toistuvaan manuaaliseen opastamiseen heidän sopimuksiinsa ja asiakkuuksiinsa liittyvissä asioissa, esimerkiksi muuttojen ilmoittamiseen ja kirjaamiseen.
  2. Toiseksi se lisää asiakastyytyväisyyttä, ku sähköasiakkaiden ei tarvitse varata erillisiä tapaamisia sähköyhtiöiden asiakaspalvelijoiden kanssa yksinkertaisiin asiakkuuksiin liittyvien asioiden kanssa. Tämä säästää sekä sähköyhtiön resursseja että asiakkaan aikaa kun aikaa ei kulu odotteluun.

Näiden ohjelmistoratkaisujen tarjoamisesta on tullut Pohjoismaissa toimivien sähköyhtiöiden keskuudessa standardi ja kaikki suurimmat sähköyhtiöt, kuten Fortum ja Vattenfall, sekä useimmat paikallisemmat sähköyhtiöt kuten Öresunds Kraft ja Varberg Energi ruotsista tarjoavat näitä itsepalveluohjelmistoja asiakkailleen.

2. Sähkönkulutuksen hallintaratkaisut

Sähkönkulutuksen hallintaratkaisut ovat viimeaikaisempi lisäys sähköyhtiöiden tarjoamiin ohjelmistoratkaisuihin. Niiden avulla sähköyhtiöiden asiakkaat ja kotitaloudet voivat tarkastella sähkönkulutustottumuksiaan, sähkön kokonaiskulutustaan ja tehdä näiden tietojen pohjalta manuaalisia säätöjä kulutukseensa kulutushuippujensa ja sähkönhintojen perusteella pienentääkseensä sähkölaskuaan. Joissain maissa, kuten Suomessa sähköyhtiöillä on lakisääteinen velvoite tarjota kuluttajille mahdollisuus tarkastella kulutustaan. Jotkin sähköyhtiöt tarjoavat tähän verkkoportaalia ja toiset mobiilisovellusta.

Kysyntä näille ratkaisuille on lisääntynyt, kun sähkönhinnat ja sähkönhintojen volatiliteetti on kasvaneet. Samanaikaisesti myös pörssisähköhintaiset sähkösopimukset ovat yleistyneet. Nämä asia ja kuluttajien lisääntynyt ympäristötietoisuus ovat johtaneet siihen, että kuluttajat haluavat ratkaisuja, joiden avulla he voivat seurata sähkönkulutustaan ja tehdä muutoksia siihen havaintojensa perusteella.

Sähkönkulutuksen hallinta- ja seurantaratkaisujen tarjoamisesta kuluttajille on sähköyhtiöille monia etuja:

  1. Ensinnäkin ratkaisujen tarjoaminen se parantaa asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä, joka parantaa sähköyhtiön kilpailullista asemaa sähkön vähittäismyyntimarkkinoilla.
  2. Toiseksi, se tekee sähköyhtiöiden tarjoamasta yhteensopivampia tulevaisuuden muutosten kanssa. Jatkuvat investoinnit markkinoiden kehityksen mukaan mahdollistavat sen, ettei yritys jää teknologisilta kyvykkyyksiltään kilpailijoitaan jälkeen ja ettei yrityksen kyvykkyys adaptoida uusimpia ohjelmistoratkaisuja osaksi tarjontaansa heikkene. Esimerkiksi syitä, joita sähköyhtiöt ilmoittavat kulutushallintaohjelmistojen käyttöönotolle, ovat järjestelmien Datahub-yhteensopivuuden varmistaminen sekä kyvykkyydet ja tuki vastata tulevaisuuden markkinamuutoksiin.

Kulutuksen hallinta- ja seurantaohjelmistot on usein integroitu sähköyhtiöiden tarjoamaan mobiilisovellukseen, josta asiakkaat voivat myös hallita sopimuksiinsa liittyviä tarpeitaan.

3. Sähkönkulutuksen optimointiratkaisut

Viimeisin lisäys sähköyhtiöiden kuluttajille tarjoamiin ohjelmistoratkaisuihin ovat ohjelmistot, joiden avulla kuluttajat voivat automaattisesti optimoida sähkönkulutustaan. Kulutuksenhallinta- ja -seurantaratkaisujen avulla kuluttajat voivat tarkastella kulutustottumuksiaan ja mukauttaa kulutustaan manuaalisesti, mutta optimointiratkaisujen avulla kuluttajat voivat täysin automaattisesti siirtää sähkönkulutustansa ajankohtiin, jolloin sähkö on päivän aikana halvinta.

Optimointiratkaisujen tarvetta ovat lisänneet sähkönhintojen nousu, hintojen epävakauden lisääntyminen sekä kasvava ympäristötietoisuus kuluttajien keskuudessa. Kuluttajat haluavat hyötyä päivän halvimmista ja ympäristöystävällisimmistä hetkistä sähkönhintojen suhteen, mutta ongelmaksi muodostuu, että nämä ajankohdat ajoittuvat useimmiten yöajoille, jolloin manuaalinen ajoittaminen on hankalaa.

Sähkönkulutuksen optimointiratkaisut tarjoavat ratkaisun tähän ongelmaan, sillä ne automaattisesti optimoivat sähkönkulutuksen siirron halvimmille ajankohdille. Sähköyhtiöitä näiden optimointiratkaisujen tarjoaminen hyödyttää muutamalla liiketoiminnan osa-alueella. Asiakastyytyväisyyden osalta ne mahdollistavat paremman asiakaskokemuksen ja -pysyvyyden, kun kuluttajat voivat säästää rahaa sähkölaskuissaan sekä pienentää hiilijalanjälkeään. Sähkönmyynnin osalta se pienentää asiakkaiden profiiliriskiä ja mahdollistaa tarkemmat kulutusennusteet.

Optimointiratkaisut ovat yleistymässä Pohjoismaissa. Aiemmin vain merkittävimmät sähköyhtiöt ovat tarjonneet kyseisiä palveluita, koska optimointiratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto on ollut kallista. Palvelujen tarjontaan liittyvät kustannukset ovat kuitenkin laskeneet merkittävästi, sillä nykyään kolmannet osapuolet tarjoavat kyseisiä ohjelmistoratkaisuja sähköyhtiöille. Viimeaikoina näistä palveluista onkin tullut markkinoilla selkeä kilpailuetu ja useimmat merkittävimmistä sähköyhtiöistä, kuten Agva Kraft, Fjordkraft sekä Å Strøm, tarjoavatkin sähkönkulutuksen optimointiratkaisuja asiakkailleen.

Suomessa ainoa yritys, joka on aiemmin tarjonnut näitä ratkaisuja oli Fortum. Kustannukset ovat kuitenkin laskeneet, sillä markkinoille on tullut yrityksiä, jotka tarjoavat näitä ratkaisuja käyttövalmiina sähköyhtiöille. Jotkut sähköyhtiöt ovat kehittäneet optimointityökalun kumppanoitumalla API-tarjoajan kanssa tai ostamalla käyttövalmiin avaimet käteen -ratkaisun kolmannelta osapuolelta. Optimointiratkaisun kehittäminen API-ratkaisun pohjalta edellyttää kuitenkin sähköyhtiöltä itseltään algoritmien kehittämistä, käyttöliittymän rakentamista, eri laiteintegraatioiden valmistelua sekä jatkuvaa kehitystyötä.

Esimerkiksi KSS Energia ja Aalto Energia ovat ottaneet käyttöönsä Synergin tarjoaman, avaimet käteen -periaatteella toteutetun käyttövalmiin Synergin älykkään sähkönkäytön sovelluksen, jota yritykset tarjoavat asiakailleen yhteisbrändättynä. KSS Energia ja Aalto Energia ottivat sovelluksen osaksi tarjontaansa parantaakseen asiakaskokemustaan, mahdollistaakseen asiakkailleen pienemmät sähkölaskut sekä asemoidakseen itsensä edelläkävijänä ympäristöystävällisyydessä erittäin kilpailluilla sähkömarkkinoilla.

Synergi tarjoaa käyttövalmiita digitaaliratkaisuja, joiden avulla asiakkaasi voivat optimoida sähkönkulutustaan kotona

Synergin avulla voit muutamassa viikossa integroida sähköyhtiösi palvelutarjontaan älykkään sähkönkäytön sovelluksen, jonka avulla asiakkaasi pääsevät nauttimaan älykkäämmän sähkönkäytön hyödyistä. Näin voit välttää ohjelmistokehitykseen liittyvät kalliit ohjelmistokehitysprojektit ja pitkät ohjelmistokehityssuunnitelmat.

Jätä tietosi alla olevaan lomakkeeseen, niin kerromme teille tarkemmin, miten voitte julkaista sähkönkulutuksen optimointipalvelun asiakkaillenne vuonna 2024.

Ole yhteydessä!

"*" näyttää pakolliset kentät


Ville Kunnari