fbpx
 /  Kim Oguilve

Synergin lataustietojen mukaan sähköautoilijat jättävät jopa 236€ säästöt hyödyntämättä

image-2759

Älykkään sähkönkäytön sovellusta tarjoavan Synergin uusi raportti tuo esille uutta tietoa siitä, miten sähköautojen omistajat käyttävät älylatauspalveluja Suomessa. Tiedot raportin taustalla on kerätty Synergin älykkään sähkönkäytön sovelluksen tuhansista älylatausistunnoista vuoden 2023 aikana.

Keskeiset havainnot

  • Suosituimmat sähköautomerkit älylataukseen ovat Tesla, BMW, Volkswagen, Audi, Skoda, Mercedes Benz, Kia, Hyundai, Volvo, Renault, Jaguar ja Toyota.
  • Kaikista älylatauksen käyttäjistä 80% on pörssisähkösopimus, 16% kiinteähintainen sopimus ja 4% kulutusjoustosopimus.
  • Suurimmat säästöt älylatauksen käyttäjällä oli 236€, eli 70% hänen sähköautonsa vuotuisista latauskustannuksista (ilman sähkönsiirtokustannuksia).
  • Käyttäjä lataa keskimäärin 22,3 kilowattituntia (kWh) yhdellä älylatausistunnolla. Keskimäärin käyttäjää kohden on kuukausittain 11 älylatausistuntoa, mikä tarkoittaa yhteensä jopa 245,3 kWh:n kuukausittaista älylatausta.
  • Käyttäjät kytkevät autonsa laturiin keskimäärin kello 18:30-20:30 välillä. Laturiin kytkemisen jälkeen itse älylataus alkaa keskimäärin neljä tuntia myöhemmin, kun sähkön kysyntä on pienempää ja sähkön hinnat alhaisemmat.
  • 40% älylatauksen käyttäjistä käyttää lataamiseen Schuko-laturia, jonka keskimääräinen latausteho on 3,6 kW.

Helsinki, Suomi (29. helmikuuta 2024) – Suomen liikenteessä ennustetaan olevan 1,5 miljoonaa täyssähköautoa vuoteen 2040 mennessä. Sähköistymisestä johtuva sähkön kasvava kysyntä luo ajan mittaan uusia haasteita sähköyhtiöille ja sähköverkolle. Synergin uudessa Sähköautojen Älylataus ja Optimointi Suomessa 2024 -raportissa käsitellään näitä sähköyhtiöiden ja heidän asiakkaidensa uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia.

  • Kiinteähintaisten sopimusten omistajat tarvitsevat motivointia ja kannustimia käyttää sähköä tehokkaammin: 79,8% sähköautojen älylatauksen käyttäjistä on pörssisähkösopimuksellisia asiakkaita, kun taas vain 16,5% käyttäjistä on kiinteähintainen sähkösopimus. Kiinteähintaisia asiakkaita ei yleensä motivoida käyttämään sähköä älykkäämmin, esimerkiksi siirtämään kulutusta halvimmille tunneille, koska he eivät hyödy siitä rahallisesti. Pörssisähköasiakkaat voivat sen sijaan välittömästi hyötyä sähkönkulutuksen siirtämisestä halvemmille tunneille, koska se pienentää heidän sähkölaskuaan. Molemmat voivat kuitenkin auttaa tasapainottamaan sähköverkkoa.
  • Sähköyhtiöt voivat muuttaa kuluttajien asenteita pörssisähkösopimuksia kohtaan digitaalisten ratkaisujen avulla: Synergin avulla yksi sovelluksen aktiivisimmista käyttäjistä säästi vuonna 2023 236 euroa eli 70% sähköauton koko vuoden latauskustannuksista. Kyseinen kuljettaja latasi älylatauksen avulla yhteensä 7200 kWh, joka vastaa energiatehokkaan omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta Suomessa. Sähköautojen omistajat, joilla on pörssisähkösopimus ja jotka eivät käytä älylatauspalveluita, menettävät huomattavia säästöjä.
  • Sähköautojen älylataus voi auttaa sähköverkon tasapainottamisessa: Tutkimusten mukaan sähköautoilijat kytkevät ajoneuvonsa lataukseen heti töiden jälkeen tai kello 16:00 alkaen, jolloin myös lataushuippu alkaa. Tämän kaltainen latauskäyttäytyminen voi muodostua ajan mittaan ongelmalliseksi, sillä äkilliset kysyntäpiikit voivat ylikuormittaa sähköverkkoa. Vaikka Synergin sovelluksessakin yleisimmät ajat, kun autot kytketään laturiin ovat kello 18:30 ja 20:30 välillä, käynnistyy itse lataus yleensä neljä tuntia myöhemmin vasta sitten, kun sähkön kysyntä on vähentynyt.
  • Sähköyhtiöt voivat auttaa tarjoamaan asiakkaille sopivia latauslaitteita: Synergin datan mukaan iso osa sähköautojen omistajista käyttää ajoneuvonsa lataamiseen edelleen perinteisiä Schuko-latureita, joiden keskimääräinen latausteho on 3,6 kW. Ne kuluttajat, jotka omistavat kolmivaiheisen kotilaturin, pystyvät lataamaan 11 kW teholla, joka tarjoaa paremmat mahdollisuudet hyödyntää edullisimpia tunteja. Tämä tarjoaa sähköyhtiöille mahdollisuuden laajentaa palvelutarjontaansa myös sähkösopimusten ulkopuolelle. Sähköyhtiöt voisivat esimerkiksi tutkia laitteiden, kuten sähköautojen latausasemien ristiinmyyntiä, jotta heidän asiakkaansa voisivat parhaiten hyödyntää kustannustehokkaita latausratkaisuja.

Vihreä siirtymä on kuluttajille kallista ja manuaalista. Varsinkin silloin, jos markkinoilla ei ole tarpeeksi kannustimia tai helppokäyttöisiä ratkaisuja, joiden avulla sähkölaitteiden käyttöä saisi ohjattua vuorokauden halvimmille tunneille, sanoo Antti Hämmäinen, Synergin toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Vuoden 2023 aikana älylatausistunnoista keräämämme datan perusteella suomalaisilla sähköyhtiöillä on loistava tilaisuus tutkia tarkemmin, miten ohjelmisto- ja laitteistoratkaisuja voidaan käyttää yhdessä vastaamaan entistä paremmin aiempaa enemmän sähköverkkoon liitetyn asiakkaan tarpeisiin.

Lisätietoja

Kuvat ja lisämateriaalit medialle

Lataa raportti 

Synergistä

Sijoittajina Lifeline Ventures, APX ja Wave Ventures.

Synergi on suomalainen teknologiayritys, joka nopeuttaa siirtymistä kohti kestäviä energialähteitä kuluttajille ja yrityksille suunnatuilla älykkäillä ohjelmistoratkaisuilla.

Synergi rakentaa älykkäitä ohjelmistoja kotitalouksille yhdistämällä suoraan kotitalouksissa sijaitseviin energiaresursseihin. Palvelu toimii  sähköautojen, aurinkopaneelien sekä lämmitys- ja viilennyslaitteiden kanssa ja auttaa kotitalouksia säästämään sekä sähkölaskussaan, että vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Synergin älykkään sähkönkäytön sovellusta käyttävät kotitaloudet yli viidessä eri Euroopan maassa.

Synergi tarjoaa myös älykkään sähkökäytön palveluna energiayhtiöille, jolloin ne voivat tarjota sovellusta valmiina ratkaisuna asiakkailleen ja auttaa heitä optimoimaan sähkönkulutusta ja tulevaisuudessa osallistumaan kysyntäjoustomarkkinoile. Tekemällä yhteistyötä Synergin kanssa sähköyhtiöt saavat käyttöönsä avaimet käteen palveluna Synergin älykkään sähkönkäytön palvelukokonaisuuden, sisältäen tuotekehityksen, asiakaspalvelun, sekä paljon muuta. 

 


Kim Oguilve