fbpx
 /  Antti Hämmäinen

Syitä miksi sähköyhtiöille on kannattavaa tarjota asiakkailleen digitaalisia palveluita

image-2598

Digitalisaatio ei ole ajallemme uusi asia. Digitalisaatio koskettaa joka ikistä toimialaa, mukaanlukien energia-alaa.

Energian vähittäismarkkinoilla digitalisoituminen tulisi kuitenkin omaksua nopeammin. Kuten koronapandemia, myös Euroopan vuoden 2022 energiakriisi kiihdyttää nyt uusia kuluttajakäyttäytymistottumuksia, joita muovaavat vahvasti yhteiset näkemykset tulevaisuuden tarpeista, kuten ympäristövaikutusten vähentämisestä, energiakustannusten pienentämisestä ja sähkönkulutuksen paremmasta hallinnasta.

Digitalisaatio on tämän muutoksen keskiössä. Muutoksen taustalla ovat nykypäivän energiankuluttajien muuttuvat tarpeet ja regulaatiomuutokset, esimerkiksi EU:n sähkömarkkinauudistus, joka pakottaa valtiot investoimaan enemmän uusiutuvaan energiaan.

Tämä pakottaa monet vakiintuneimmistakin sähköyhtiöistä muuttamaan tapojansa, joilla he hankkivat asiakkaitaan, kommunikoivat asiakkaidensa kanssa sekä ylläpitävät asiakassuhteitaan. Tässä artikkelissa tarkastelemme neljää keskeistä syytä sille, miksi sähköyhtiöiden tulisi vuodesta 2024 keskittyä digitaalisten asiakaskokemusten tarjoamiseen:

1. Asiakkaiden kasvavat odotukset ja muuttuvat tarpeet

Nykypäivänä asiakkaat ovat entistä vaativampia, eikä energia-ala ole tästä poikkeus. Aiemmin passiiviset sähkönkäyttäjät ovat nyt aiempaa aktiivisempia energia-asioissaan. Kun digitaalisista palveluista on alkanut tulla uusi normi toimialasta riippumatta, odottavat asiakkaat nyt yhä yksilöidympiä digitaalisia ratkaisuja myös sähköyhtiöiltään. Koska sähköyhtiön valitsemisessa on runsaasti valinnanvaraa, asiakkaiden hankkimiseksi tarvitaan muutakin kuin hintakilpailua.

Lähde: Salesforce State of the Connected Customer -raportti

Tämän takia sähköyhtiöille on tärkeää pysyä muuttuvien asiakastarpeiden tasalla pysyääkseen kilpailukykyisenä ja ylläpitääkseen asiakassuhteitaan. Koska sähkön vähittäismyynti on kilpailtu ala, investoiminen digitaalisiin palveluihin on yksi tapa tarkota asiakkaille lisäarvoa. Esimerkiksi asiakkaiden palvelupolkua tutkimalla yritykset voivat tarkastella asiakkaiden käyttäytymistä yrityksen toiminnassa ja tunnistaa siinä kipupisteet. Tunnistettujen kipukohtien pohjalta yritykset voivat etsiä digitaalisia ratkaisuja ja teknologioita, jotka sopivat parhaiten asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen.

2. Energiankulutuksen älyllistäminen hajautettujen energiaresurssien avulla

Hajautettujen energiaresurssien, kuten sähköautojen, lämpöpumppujen ja aurinkopaneelien kysyntä kasvaa kuluttajien halutessa lisätä energiatehokkuutta ja parantaa omaa energiatilannettaan. Lisääntynyt kysyntä on luonut liiketoimintamahdollisuuksia monille sähköyhtiöille, jotka ovat alkaneet myymään näitä laitteita osana tarjontaansa. Toisaalta vaikutus, joka näiden laitteiden yleistymisellä on kaikkiin sähköyhtiöihin on se, että ne vaikuttavat merkittävästi kotitalouksien kulutus- ja tuotantoprofiileihin. Sähköyhtiöiden on vastattava lisääntyneeseen energian kysyntään, kun yhä enemmän hajautettuja energiaresursseja liitetään verkkoon.

Lähteet: IEA, EHPA, European Commission, IEA

Hajautettujen energiaresurssien yleistyminen muuttaa energiankulutustottumuksia ja luo sekä haasteita että mahdollisuuksia sähköyhtiöille. Oikeilla digitaalisilla ratkaisuilla sähköyhtiöt voivat kuitenkin hyödyntää näitä muutoksia edistääkseen älykkäämpää energiankäyttöä ja parantaakseen sekä arvolupaustaan että sähköverkon kestävyyttä. Sähköyhtiöt voivat myös kannustaa kuluttajia käyttämään sähköä tiettyinä kellonaikoina, jolloin molemmat osapuolet hyötyvät.

3. Asiakasymmärtämisen kehittäminen datan avulla

Hajautettujen energiaresurssien käyttöönotto lisääntyy ja useimmat niistä ovat yhteydessä internetiin, mikä luo sähköyhtöille entistä paremman kuvan kotitalouksista datan avulla. Asiakasymmärryksen merkitys kasvaa, kun sähkömarkkinat pysyvät epävakaina myös tulevaisuudessa. Oikeisiin digitaalisiin palveluihin investoimalla sähköyhtiöt voivat paremmin ymmärtää asiakkaiden kulutustottumuksia ja -mieltymyksiä.

Reaaliaikaisten tietojen avulla sähköyhtiöt voivat parantaa ymmärrystään yksilö- ja yhteisötason energiankulutustottumuksista. Näiden tietojen pohjalta yhtiöt voivat tarjota yksilöllisempiä ratkaisuja ja puuttua ennakoivasti asiakkaiden huolenaiheisiin. Tämän lisäksi asiakasdata parantaa kysynnän ennustamisen tarkkuutta, toimitusten hallintaa ja resurssien jakamisen optimointia.

Lähde: Power Grid International & Smart Energy Consumer Collaborative.

Sähköyhtiöt voivat tarjota asiakkailleen myös älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla yhtiöt auttavat kuluttajia siirtämään kulutuksensa parhaille kellonajoille, jolloin myöskin kysyntäennusteista tulee entistäkin tarkempia.

Parempien asiakastietojen avulla yhtiöt voivat myös ymmärtää, mitkä asiakkaat ovat heille tärkeimpiä ja tämän perusteella käyttää enemmän resursseja heidän säilyttämisekseen. Ennen kaikkea sähköyhtiöiden digitaaliset palvelut parantavat asiakaskokemusta ja antavat yhtiöille mahdollisuuden tehdä päätöksiä datan pohjalta.

4. Asiakastyytyväisyyden parantaminen

Sähköyhtiöiden tarjoamat digitaaliset palvelut voivat merkittävästi parantaa asiakastyytyväisyyttä tarjoamalla mutkattomuutta, avoimuutta ja henkilökohtaisuutta. Digitaaliset palvelut helpottavat ennen kaikkea juoksevia prosesseja, kuten laskujen maksamista ja asiakastukea. Asiakkaat voivat myös helposti seurata ja optimoida energiankulutustaan digitaalisten palveluiden avulla.

Lisäksi digitaaliset palvelut tarjoavat reaaliaikaisen pääsyn yksityiskohtaisiin energiankulutustietoihin, joiden avulla asiakkaat voivat seurata ja hallita kulutustottumuksiaan. Läpinäkyvyys näissä tiedoissa auttaa asiakkaita tekemään parempia päätöksiä energiakustannusten vähentämiseksi ja edistää energiatehokkuutta ja ympäristötietoisuutta.

Digitaaliset palvelut tarjoavat myös mahdollisuuden yksilöllistetympiin ratkaisuihin. Sähköyhtiöt voivat räätälöidä suosituksia, tarjouksia ja viestintää asiakkaiden käyttäytymisen perusteella. Henkilökohtaisempi asiakaskohtaaminen lisää sitoutumista ja edistää arvostuksen tunnetta asiakkaassa, mikä johtaa suurempaan asiakastyytyväisyyteen. Sähköyhtiöt voivat siis vahvistaa asiakassuhteitaan ja -tyytyväisyyttään tarjoamalla nykyaikaisia digitaalisia asiakaskokemuksia.

Synergi tarjoaa avaimet käteen -digitaaliratkaisuja, joiden avulla asiakkaasi voivat optimoida sähkönkulutustaan kodeissaan.

Synergin avulla vältät kalliit ohjelmistototeutukset, pitkät tuotekehityssuunnitelmat ja kilpailijoista jälkeen jäämisen, sillä kanssamme voit tuoda markkinoille yhteisbrändätyn älykkään sähkönkäytön sovelluksen vain muutamassa viikossa.

Jätä tietosi alla olevaan lomakkeeseen, niin laitamme teille lisätietoja siitä, miten voitte tuota sähkönkäytön optimointipalvelut asiakkaillenne vuonna 2024.

Ole yhteydessä!

"*" näyttää pakolliset kentät


Antti Hämmäinen